مولودی امام رضا (ع) مژده ای یاران که میلاد امام انس و جان است روز جشن و شادمانی در زمین و آسمان است مبارک باشد این طرب بر عاشقان چه شیرین می شود ز نام او دهان رضا جانم رضا ، رضا جانم رضا(۲) آمده فرزند زهرا ، نور قرآن محمّد چشمه ی جاری ز کوثر،شمس رخشان محمّد فقیران را غنا ، ضعیفان را توان جلابخش دل و ،صفا بخش روان رضا جانم رضا ، رضا جانم رضا(۲) حیدری باشد مرامش،خسروی باشد کلامش می دهم از جان سلامش،می شوم قربان نامش عجب حال خوشی،رسد از سوی او زنم گر بوسه ای جانم ,امام ,مولودی امام منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

بازی های پلی استیشن راهنمای مهاجرت آموزش ادوردز دانلود کده kISBN9789 وب سایت تفریحی واسه تو آترو | ATRO